×

Chọn ngày sinh

Năm:
Tháng:
Ngày:
Age Calculator

Cách tính Tuổi?

Cách tính tuổi của ai đó theo năm:

Tuổi trong năm = Năm hiện tại - Năm sinh,
trong đó năm là sự khác biệt giữa năm hiện tại và năm sinh.

Chỉ cần lấy chênh lệch giữa tháng hiện tại với tháng sinh để tìm sự khác biệt trong các tháng.
tháng = tháng hiện tại - tháng sinh.

Cân nhắc số ngày tách biệt ngày sinh của cá nhân với hiện tại:

ngày = ngày hiện tại - ngày sinh.
Tuổi được tính như sau: tuổi = (năm x 365) + (tháng x 31) + ngày.
Tuổi của một người được biểu thị bằng ngày. Để tính tuổi theo năm, hãy chia con số này cho 365.

Bây giờ tôi bao nhiêu tuổi?

Ví dụ: nếu ai đó sinh ngày 4 tháng 7 năm 1989 và bây giờ là ngày 5 tháng 7 năm 2022, thì kết quả của các thủ tục trước đó sẽ là:
Số năm cách nhau: 2022 trừ đi 1989 bằng 33. Nếu ngày mà chúng ta đang so sánh là sinh nhật của một người trong năm hiện tại, thì đây là tuổi của họ.
Trong trường hợp này, sự khác biệt giữa các tháng là 0.
Chênh lệch ngày là: 5 - 4 = 1.
Thời gian = (33 365) + (0 31) + 1, đưa mỗi sự khác biệt vào biến có liên quan bên trong công thức tuổi. Do đó, chúng tôi biết rằng cá thể này khoảng 12, 046 ngày tuổi.
Để chuyển một số thành năm, hãy chia cho 365: 12, 046/365 = 33,0027 năm

Tại sao con người già đi?

Những thay đổi sinh lý mà chúng ta trải qua khi chúng ta già đi được gọi là lão hóa. Nó cũng là một thành phần cần thiết của cuộc sống.

Bởi vì các tế bào của chúng ta không được thiết kế để tồn tại suốt đời. Theo thời gian, kiến ​​trúc và các hoạt động của tế bào của chúng ta xấu đi.

Sự lão hóa của tế bào là do các yếu tố nội tại. Nó liên quan đến quá trình lão hóa sinh học của tế bào.

Các đơn vị xây dựng cơ bản của sinh vật là tế bào. Tế bào của bạn có khả năng phân chia, phát triển và thực hiện các quá trình sinh học cơ bản.

Tuy nhiên, tế bào già đi nhanh hơn khi chúng phân chia nhiều hơn. Kết quả là các tế bào cuối cùng ngừng hoạt động bình thường.

Khi tế bào già đi, tổn thương tế bào cũng tăng lên. Do đó, tế bào trở nên kém khỏe mạnh hơn, dẫn đến suy giảm các chức năng sinh học. Theo thời gian, tổn thương tế bào cũng tích tụ.

Tuổi thọ trung bình của con người là bao nhiêu?

Từ năm 2000 đến năm 2019, tuổi thọ trung bình đã tăng hơn 6 năm, từ 66,8 tuổi vào năm 2000 lên 73,4 tuổi vào năm 2019. Mặc dù thực tế là tuổi thọ khỏe mạnh (HALE) đã cải thiện 8% từ 58,3 năm 2000 lên 63,7 vào năm 2019, điều này là do tỷ lệ tử vong giảm xuống thay vì giảm số năm sống trong tình trạng tàn tật.

Thích AgeCalculator2.com này?
Hãy cho bạn bè của bạn biết về nó.

Thêm trang này vào màn hình chính của bạn để bạn có thể truy cập nó như ứng dụng, bất cứ lúc nào ngoại tuyến từ điện thoại của bạn.