×

Chính sách Bảo mật

Không có gì được lưu trữ trên máy chủ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này quy định cách AgeCalculator2.com sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp cho AgeCalculator2.com khi bạn sử dụng trang web này. AgeCalculator2.com cam kết đảm bảo rằng sự riêng tư của bạn được bảo vệ. Nếu chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin nhất định mà bạn có thể được xác định khi sử dụng trang web này, thì bạn có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng theo tuyên bố về quyền riêng tư này. AgeCalculator2.com có ​​thể thay đổi chính sách này theo thời gian bằng cách cập nhật trang này. Bạn nên kiểm tra trang này theo thời gian để đảm bảo rằng bạn hài lòng với bất kỳ thay đổi nào. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 02/01/2019.

Bảo mật


Chúng tôi cam kết đảm bảo thông tin của bạn được an toàn. Để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã đưa ra các quy trình quản lý, điện tử và vật lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin chúng tôi thu thập trực tuyến.

Chúng tôi sử dụng cookie như thế nào?

A cookie là một tệp nhỏ yêu cầu quyền được đặt trên ổ cứng máy tính của bạn. Khi bạn đồng ý, tệp sẽ được thêm vào và cookie sẽ giúp phân tích lưu lượng truy cập web hoặc cho bạn biết khi nào bạn truy cập một trang cụ thể. Cookie cho phép các ứng dụng web trả lời bạn với tư cách cá nhân. Ứng dụng web có thể điều chỉnh hoạt động của nó theo nhu cầu, sở thích và không thích của bạn bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của bạn. Chúng tôi sử dụng cookie nhật ký lưu lượng truy cập để xác định những trang nào đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải thiện trang web của chúng tôi để điều chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê và sau đó dữ liệu được xóa khỏi hệ thống. Nhìn chung, cookie giúp chúng tôi cung cấp cho bạn một trang web tốt hơn, bằng cách cho phép chúng tôi theo dõi trang nào bạn thấy hữu ích và trang nào bạn không thấy. Cookie không có cách nào cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của bạn hoặc bất kỳ thông tin nào về bạn, ngoài dữ liệu bạn chọn chia sẻ với chúng tôi. Bạn có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng bạn thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu bạn muốn. Điều này có thể khiến bạn không tận dụng được hết lợi thế của trang web.

Các liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác mà bạn quan tâm. Tuy nhiên, khi bạn đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, bạn cần lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với trang web khác đó. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp trong khi truy cập các trang web đó và các trang web đó không bị điều chỉnh bởi tuyên bố về quyền riêng tư này. Bạn nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web được đề cập.

Quảng cáo của bên thứ ba và Liên kết liên kết

Chúng tôi có thể mời các công ty quảng cáo bên thứ ba quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ cho bạn trực tuyến. Các công ty này có thể sử dụng cookie và thẻ hành động (còn được gọi là gif pixel đơn hoặc đèn hiệu web) để đo lường hiệu quả quảng cáo. Họ cũng có thể sử dụng công nghệ này để phân phát nội dung quảng cáo chuyên biệt hoặc có liên quan và /hoặc các đề xuất cho bạn trên Trang web hoặc trên trang web của bên thứ ba. Bất kỳ thông tin nào mà các bên thứ ba này thu thập qua cookie và thẻ hành động đều hoàn toàn ẩn danh và không chứa bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào.

Tiết lộ :

Nếu bạn mua bất kỳ thứ gì từ liên kết quảng cáo và liên kết sản phẩm Chúng tôi đề cập, Chúng tôi có thể nhận được một số loại hoa hồng liên kết. Tuy nhiên, Chúng tôi chỉ đề cập đến những sản phẩm Chúng tôi yêu thích và sẽ giới thiệu xem Chúng tôi có được bồi thường hay không.

Kiểm soát thông tin cá nhân của bạn

Bạn có thể chọn hạn chế việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của mình. thông tin theo những cách sau:

Bạn có thể yêu cầu chi tiết thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn theo Đạo luật Bảo vệ Dữ liệu 1998. Sẽ phải trả một khoản phí nhỏ Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi đang nắm giữ về bạn là không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi càng sớm càng tốt, theo địa chỉ trên. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào được phát hiện là không chính xác.

Thích AgeCalculator2.com này?
Hãy cho bạn bè của bạn biết về nó.